Två nya ledamöter i förbundsstyrelsen

Anna-Karin Eklund, Gävleborg, och Ulrica Peterström, Västra Götaland, är nya ledamöter i Vårdförbundets styrelse.

6 december 1999

Två av de ledamöter som valdes in som nya i förbundsstyrelsen på kongressen för två år sedan har lämnat sina poster i år.

Carina Göhlin från dåvarande Älvsborg har fått en tjänst hos arbetsgivaren i Västra Götaland och Åsa Andersson från Stockholm har blivit biträdande kanslichef på Svensk sjuksköterskeförening, ssf.

Första fyllnadsvalet
Eftersom det är två år kvar på mandatperioden blev det därmed fyllnadsval, för första gången i förbundets historia.

Mot valberedningens förslag, Anna-Karin Eklund och Ulrica Peterström, ställdes Eva Kant, Haninge, ledamot i Riksavdelningens styrelse.

Valberedningens förslag vann, utan att det behövdes någon rösträkning.

Därmed tar nu Anna-Karin Eklund och Ulrica Peterström plats kring förbundsstyrelsebordet.

Inte för två år utan för två och ett halvt år eftersom kongressen beslutade att flytta framtidens kongresser från hösten till våren. Därmed genomförs nästa kongress i maj 2002 i stället för hösten 2001.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida