Två nya projekt

4 oktober 1999

KALMAR. Två projekt, om kompetensutveckling-karriärstegar samt individ- och verksamhetsanpassad arbetstid med poängmodell, startar under hösten i norra delen av Kalmar län. I projektgruppen ingår representanter för arbetsgivaren, fack, en FoU-sekreterare samt de anställda i verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida