Två sjuksköterskor i Sveriges radios Sommar

Två sjuksköterskor finns med bland årets 57 sommarpratare i Sveriges radio. De två är Anna Jansson, som sedan 2004 medverkar med etiknoveller i Vårdfacket, och Per Öberg, som nyligen porträtterades i Vårdfacket.

Anna Jansson arbetar på lungkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, och är också deckarförfattare. Hon debuterade 2000 med romanen Stum sitter guden.

Sedan 2004 medverkar hon regelbundet i Vårdfacket med en novell om ett etiskt dilemma, och på Vårdstämman i april presenterades den lärobok i tillämpad etik för vårdpersonal, som bygger på novellerna i Vårdfacket.

Hon beskriver sig själv som den som valde sjuksköterskeyrket trots sin rädsla för blod och författarskapet trots sin dyslexi.

Rädd för blod

? Det finns någonting hos mig som lockar fram det värsta hos människor jag möter, säger hon. Folk blir som förbytta: skrämmande blodtörstiga och hänsynslöst begivna på olagligheter. Bara av att se mig, alltså.

Anna Janssons sommarprogram sänds den 21 juli.

Per Öberg är narkossjuksköterska och har arbetat på många olika håll i världen, inte minst i krishärdar som Afghanistan, gränslandet mellan Indien och Pakistan och i Afrika. Han är stolt över att ha fått uppdraget att bli sommarvärd:

? Det här är en utmaning utöver det vanliga. Nu gäller det att förvalta det på bästa möjliga sätt!

Kriget förändrar

Per Öberg kommer bland annat att ta upp hur människor förändras av krig; hur de tappar etiken och hur hatet tar över det mänskliga beteendet.

? I krig blir vi värre än djur. Och det gäller alla, även oss. Hatet är starkare än allt annat. Jag har sett hur människor beter sig efter lång krigsstress.

Per Öberg lovar också märkliga avlöjanden om talibanledare och deras kontakter med USA, och hur amerikanska soldater umgås med dem som ska vara deras fiender i Afghanistan.

Per Öbergs sommarprogram sänds den 10 augusti.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida