Tvångssterilisering vid könsbyte avskaffas – men inte förrän nästa år

I går beslutade riksdagen att den som vill byta kön inte behöver vara svensk medborgare eller vara ogift. Reglerna avskaffas vid årsskiftet men kravet på att den som korrigerar kön ska vara steriliserad finns kvar ett år till.

14 juni 2012

Riksdagen beslutade i går att den som vill ändra juridisk könstillhörighet inte längre ska behöva vara svensk medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet ska under vissa förutsättningar vara giltiga i Sverige. Dessa förändringar kommer att gälla från den 1 januari 2013.

En av de frågor som skapat störst debatt är att den som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserad. Riksdagen beslutade att det här kravet ska avskaffas, men först efter att regeringen har utrett hur sådan ändring påverkar andra lagar. En utredning pågår just nu och först när den är klar ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag till lagändringar så att steriliseringskravet kan avskaffas senast den 1 juli 2013.

Uppretad opposition

Det här är någonting som retat upp oppositionspartierna. När frågan debatterades i riksdagen tidigare i veckan undrade Miljöpartiets riksdagsledamot Agneta Luttropp varför alliansen ytterligare ville förhala en lag som diskuterats under väldigt lång tid.

– Både den svenska grundlagen och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter förbjuder kroppsliga ingrepp mot någons vilja, sa Agneta Luttropp.

Moderaternas riksdagsledamot Mats Gerdau var förvånad över att oppositionen blåste till strid, trots att riksdagen i övrigt tycktes vara överens om att lagstiftningen behöver förändras. Han menar att det krävs följdändringar i andra lagar innan steriliseringskravet kan tas bort.

– Medborgarna måste kunna förvänta sig att vi som lagstiftare gör ett gediget jobb och ser till alla konsekvenser när en ny lag ska träda i kraft. Oppositionen vill hafsa igenom en förändring redan nu trots att det nödvändiga underlaget saknas.

Ny åldersgräns dröjer

Ytterligare en fråga som debatterats är dagens krav på en 18-årsgräns för att få ändra juridisk könstillhörighet. Miljöpartiet ville se en sänkning till 16 år, medan Vänsterpartiet vill avskaffa åldersgränsen helt. Majoriteten i riksdagen anser att frågan skall utredas vidare. Till skillnad från steriliseringskravet har inget tidsmässigt mål satts i denna fråga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida