Tvångsvård

7 januari 2002

Författare Jenny Björkman
Titel Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850–1970.
398 sidor
Förlag Carlssons 2001.
Cirkapris 353 kronor
ISBN 91-7203-414-9

Vård eller tvång? Tvångsvård är förstås bådadera. I sin doktorsavhandling granskar historikern Jenny Björkman hur »samhället« motiverade sina ingripanden mot några grupper tvångsvårdade; epidemiskt sjuka, veneriskt sjuka, sinnessjuka och alkoholister. 

Under den tid hon granskat hur samhället betedde sig mot dessa grupper urskiljer hon tre faser: det förrförra seklets senare hälfts klassiskt liberala stat, den socialliberala epoken från skiftet 1800/1900-tal till 1930-talet och folkhemsperioden åren därefter fram till den stora uppgörelsen med det dåvarande
sociallagstiftningskomplexet under 1960- och 1970-talen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida