Tveksam behandling prövas inte

Socialstyrelsen anmälde en sjuksköterska till Ansvarsnämnden för att han utförde laserbehandling (LLLT - Low Level Laser-behandling) av tinnitus med proberiktning mot innerörat.

Enligt Socialstyrelsens expert finns det risker med metoden och behandlingen är inte grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvarsnämnden uppmanade Socialstyrelsen att komplettera sin anmälan med vilken eller vilka patienter som sjuksköterskan behandlat och när. Men Socialstyrelsen svarade att det inte skulle tillföra utredningen något, utan påpekade att sjuksköterskan har använt metoden sedan hösten 2000 och fortfarande använder den.

Ansvarsnämnden konstaterar att en anmälan till hsan av rättssäkerhetsskäl måste vara klart preciserad. Nämnden får bara pröva konkreta händelser. Det måste framgå när, var och mot vilka patienter fel har begåtts.

Eftersom Socialstyrelsen, trots uppmaning, inte har kommit in med kompletterande uppgifter tar nämnden inte upp anmälan till prövning.

Beslutet har överklagats till länsrätten (hsan 820/03:a3). n

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida