Tveksam effekt av cannabis på ms

12 januari 2004

Cannabis kan möjligen ha en viss smärtlindrande effekt och även påverka gångförmågan positivt hos patienter med ms. Däremot tyder inget på att cannabis skulle påverka spasticiteten hos ms-patienter.

Det visar den första riktigt stora studien på ett slumpmässigt urval av ms-patienter i Storbritannien, som redovisas i Lancet. I studien ingick 630 ms-patienter, indelade i tre grupper. I två av grupperna fick patienterna oral behandling med två olika typer av cannabisextrakt. Den tredje gruppen fick placebo. Efter 15 veckor utvärderades effekterna. Rörligheten tycktes öka något hos de patienter som fått cannabis, jämfört med placebogruppen. De som fick cannabis upplevde också en något bättre smärtlindring.

Subjektivt upplevde en större andel av dem som fått cannabis också minskad spasticitet jämfört med placebogruppen, men objektivt noterades inga signifikanta skillnader.

Författarna påpekar dock att cirka tre av fyra patienter som behandlades med cannabis märkte att de fick cannabis, medan hälften av dem som fick placebo misstänkte att de inte fick någon aktiv behandling.

Källa: Zajicek J, Fox P, Sanders H m fl. Lancet 2003; 362: 1513 och 2003; 362: 1517-26.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida