Tveksamt med SSRI till gravida

7 mars 2005

Vid depression under graviditeten rekommenderas i första hand psykoterapi. Medicinering rekommenderas först om psykoterapin är otillräcklig eller olämplig och då i lägsta möjliga dos. Allt enligt en artikel i Läkartidningen där författarna går igenom kunskapsläget om hur fostret påverkas av att exponeras för SSRI (serotoninåterupptagshämmare). De konstaterar att man ännu vet för lite och att försiktighet därför bör gälla.

Källa: Läkartidningen 2004;102:113-114.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida