Tydlig föreskrift om vårdskador

7 oktober 2005

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att förebygga skador i vården. Det är klart och tydligt formulerat i en ny föreskrift, SOSFS 2005:12, som den 1 september ersatte de gamla föreskrifterna och allmänna råden om kvalitetssystem.

På Socialstyrelsens webbplats finns en vägledning, God och säker vård, som komplement till de nya föreskrifterna. www.socialstyrelsen.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida