Tydligare sekretess för donationsregistret

31 mars 2006

Ett tillägg i sekretesslagen (1980:100) ska göra det tydligare att uppgifter i donationsregistret, som förs av Socialstyrelsen, omfattas av samma slags sekretess som hälso- och sjukvård. Det är innebörden i en proposition som har lämnats till riksdagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida