Tydlighet räcker inte

Att arbetsvärdering får fram osakliga löneskillnader i dagen är ingen garanti för att den leder till rättvisa löner.

5 september 2012

En forskargrupp från Karlstads universitet som studerade hur arbetsvärdering påverkade jämställdheten i tre landsting kom fram till att hind­ren är många. Läkarna valde att ställa sig utanför arbetsvärderingsarbetet, och även chefer och fackliga organisationer var ointresserade av att jämföra yrken med varandra.

Samtliga tre landsting hade jämställdhet som mål, men jämställdhetsarbetet hotade rådande strukturer och bortprioriterades till förmån för till exempel vårdutveckling och en ekonomi i balans. Rättvis lönesättning kräver utbildning — av samtliga anställda, men särskilt av chefer — i jämställdhet och arbetsvärdering, blev en av slutsatserna. 

Fakta: Arbetsvärdering

  • Arbetsvärdering används för att bedöma ett arbetes krav och svårighetsgrad efter kriterierna kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.
  • Arbeten delas in i olika poängintervall och de som ingår i samma intervall anses likvärdiga. Hur ett arbete ska värderas diskuteras sedan i en grupp som har god kännedom om verksamheten.
  • Anita Harriman är en av konstruktörerna till Grundmodell för arbetsvärdering HAC-systemet och till arbetsvärderingssystemet Analys lönelots. Det finns att ladda ner på: www.do.se, under fliken Material.

Lästips:

  • Rosenberg K med flera. Arbetsvärdering som strategi för jämställdhet. Ett forskningsprojekt om hur arbetsvärdering påverkar jämställdheten i tre landsting. Karlstads universitet 2008.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida