Ultraljud ger bättre bensårsbehandling

Betydligt fler patienter med bensår skulle kunna få sina problem avhjälpta med kirurgisk sanering av blodådrorna än vad som är fallet i dag. Bäst blir resultatet om venerna först undersöks med ultraljud.

Det visar biomedicinska analytikern Marie Magnusson vid avdelningen för klinisk fysiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i en ny doktorsavhandling.

Förr hävdades det att kroniska bensår så gott som uteslutande beror på djup venös insufficiens. Senare års forskning har dock visat att bensår även uppstår till följd av nedsatt funktion i de ytliga venerna. Det har ökat möjligheten för patienterna att få sina bensår läkta med hjälp av kirurgisk varicerbehandling, som endast kan göras vid ytlig insufficiens.

I sin avhandling visar Marie Magnusson att fler än hälften av alla patienter med venösa bensår enbart lider av ytlig insufficiens. Ytterligare 35 procent av patienterna har utöver en primär djup insufficiens även fel på klaffarna i de ytliga venerna, vilket gör att även dessa patienter lämpar sig väl för kirurgisk behandling.

I en uppföljningsstudie visar hon att mer än 80 procent av de patienter som får sina vener sanerade fortfarande efter fem år är fria från bensår. Bland de cirka 20 procent som får nya sår har Marie Magnusson identifierat ett antal riskfaktorer för recidiv:

  • Bensår under många år före operationen.
  • Dålig funktion i muskelpumpen.
  • Axialt åderbråck – från ljumsken och ner till foten.
  • Insufficienta perforanter
    – förbindelser mellan ytliga och djupa vener.
  • Kvarvarande venös insufficiens.

– Ofta räcker det inte med endast en klinisk undersökning av patienten. För att hitta alla åderbråcken och kunna göra en tidig och fullständig sanering bör venerna alltid först undersökas med ultraljud, säger Marie Magnusson.

– Eventuellt kan man även undersöka med ultraljud efter operationen, eftersom man då kan identifiera patienter med risk för nya bensår.

Titeln på avhandlingen är: Assessment of venous insufficiency in patients with chronic venous leg ulcers. Venous hemodynamics before and after surgery.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida