Ultraljud ger inga garantier

Flickan föddes utan armar och mamman anmälde barnmorskan som hade utfört ultraljudsundersökningen.

Den gravida kvinnan genomgick en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 17. Hon ingick i en landsomfattande studie om ultraljud och barnmorskan fyllde därför i en checklista som normalt inte användes på avdelningen.

Eftersom barnmorskan inte såg något anmärkningsvärt kryssade hon i rutan »organscreening helt utan anmärkning«.

När den lilla flickan vid födelsen visade sig sakna båda armarna anmälde mamman den barnmorska som hade utfört undersökningen och den ansvariga överläkaren till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Mamman ansåg att barnmorskan hade varit grovt oaktsam och eftersom hon hade svårt att få svar på sina frågor om dokumentation av ultraljudsundersökningar hävdade hon också att sjukhuset hade bristande rutiner.

Barnmorskan skrev i sitt yttrande att hon utfört ultraljudsundersökningar i över 20 år. En dag i veckan gör hon sådana och minns därför inte just denna undersökning. Hon konstaterar att kvaliteten på bilderna varierar.

De gånger hon ser avvikelser berättar hon det för patienten. Hon talar också om att en ultraljudsundersökning utan anmärkning inte garanterar att barnet är friskt.

Överläkaren påpekade att en ultraljudsundersökning kan försvåras av fostrets eller placentans läge, bukväggens tjocklek och utrustningens kvalitet.

Han har gått igenom litteratur som visar att bara mellan 20 och 64 procent av de defekter som förekommer i extremiteter upptäcks under graviditeten. Han hänvisade också till en italiensk professor som hävdar att cirkulationsstörningar kan orsaka sådana defekter i andra hälften av graviditeten. 

Vad det än berodde på att barnmorskan inte såg någon defekt, så inte var det bristande kompetens, en tjock bukvägg
eller dålig ultraljudskvalitet, skrev den ansvariga överläkaren, som också förnekade organisations- och informationsproblem.  

Ansvarsnämnden konstaterar att en ultraljudsundersökning syftar till att datera graviditeten och att se om det finns mer än ett foster.

Den tekniska utvecklingen har också gett stora möjligheter att upptäcka missbildningar. En del av dem ska den som undersöker upptäcka.

Andra går mer sällan att påvisa och till dem hör den skelettmissbildning som den lilla flickan föddes med.

Ultraljudsavdelningen följde de rekommendationer som gäller, hade tillräcklig bemanning, modern utrustning, informationen var både skriftlig och muntlig och barnmorskan var erfaren.

Nämnden anser att varken barnmorskan eller överläkaren förtjänar någon kritik. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1640/02:b2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida