UMEÅ. Oenighet om arbetstiderledde till uppsägningar

Umeå kommun sade upp fyra sjuksköterskor som inte ville öka sin arbetstid. »Rättsstridigt«, säger ombudsman Gunnar Sundin.??

TVIST. I början av 2000-talet inrättade kommunen sjuksköterskepatruller som skulle arbeta kvällar, nätter och helger. De nyanställda fick en veckoarbetstid på 36 timmar och 33 minuter. När det var dags att utöka patrullerna kom en ny chef överens med de nya om en två timmar längre veckoarbetstid.?

Vid ännu ett chefsbyte uppmärksammades skillnaden i arbetstid. Den nya chefen har försökt få sjuksköterskorna med kortare arbetstid att gå med på att arbeta ytterligare två timmar per vecka. ?

– Arbetsgivaren har skrämt sex av dem att acceptera men fyra som är våra medlemmar har sagt nej. De sades upp den 20 mars, berättar Gunnar Sundin.

Enligt arbetsgivaren går det inte att gå ifrån kollektiv­avtalets veckoarbetstid, men Vårdförbundet hävdar att avtalet är en enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd som ger möjlighet till flexibilitet. ?

– En av sjuksköterskorna går i pension om ett år. Det är dålig personalpolitik att behandla en anställd så efter alla år, kan man tycka, säger Gunnar Sundin.

Han har begärt en tvisteförhandling om ogiltigförklaring av uppsägningarna. Den skulle ha hållits den sista april, men ajournerades till den 25 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida