Umeå testar nytt antagningsprov

3 november 2006

Högskoleverket håller på att utveckla nya antagningsprov som ska kunna användas i stället för betyg och högskoleprov. Ett sådant områdesprov är tänkt att gälla vid antagningar till olika vårdutbildningar. Försökspersoner genomgår nu provet, bland annat i Umeå. Där ingår förmåga att använda gymnasiekunskaper, att kort sammanfatta och förmedla ett budskap samt samspelsförmågan med andra.

– Avsikten är att försöka mäta personliga egenskaper hos de sökande som inte kommer fram i betyg och högskoleprov, men som ändå är viktiga för studieresultaten och den framtida yrkesutövningen, säger Per Lindström som är professor och ordförande i antagningsrådet vid Umeå universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida