Umeå väntar på färdig plan för natten

7 juni 2004

Den 15 juni ska det enligt en överenskommelse mellan landstinget och Vårdförbundet i Västerbotten finnas en färdig plan för bemanningen nattetid på Universitetssjukhuset i Umeå. Ungefär 75 sjuksköterskor har mot sin vilja beordrats till nattjänstgöring efter den 1 maj.

Ett 30-tal lokala arbetstidsmodeller upphörde då att gälla. Intresset för att arbeta natt blev minimalt eftersom ersättningen sänktes.

Beordringen orsakade också ett stort missnöje gentemot Vårdförbundet som bedömt att det var omöjligt att stoppa beordringen genom ett tolkningsföreträde. Ett möte hölls i Umeå med förbundsordföranden Eva Fernvall och chefsförhandlaren Edel Karlsson Håål.

– Även om många fortfarande är besvikna så förstod de nog efter mötet varför vi inte lagt något tolkningsföreträde, säger Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i länet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida