Undervisning

Undervisning

Pedagogik inom vård och handledning. Ewa Pilhammar (red). Studentlitteratur 2012, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-07554-9

5 juni 2012

En av sjuksköterskans uppgifter är att introducera, undervisa, handleda och utbilda kolleger och studenter. Utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen har fört med sig ändrade och ofta skärpta krav på handledarens kompetens. Med den här boken hoppas författarna få i gång diskussioner om pedagogiska frågor; vad handledningen ska innehålla och förhållningssätt — som ofta inte är medvetet eller verbaliserat, utan mer ett uttryck för den tradition som finns i vården.

Att det pedagogiska samtalet är ett professionellt samtal som har ett syfte och en struktur betonas. I handledningssituationen kännetecknas det av ett mer eller mindre systematiskt frågande och reflexion. Parterna är inte jämlika, utan handledaren har en kontrollfunktion och som sjuksköterska ett ansvar för att patientens säkerhet inte sätts på spel. AJ

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida