Unga avråds behandling med antidepressiva

3 juni 2005

Barn och ungdomar bör inte behandlas med antidepressiva läkemedel som hämmar återupptaget av serotonin eller noradrenalin. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsnämnden CHMP efter att ha utrett i vilken mån SSRI- och SRNI-preparat kan leda till ökad självmordsrisk och tankar på självmord hos unga.

I Europa är dessa läkemedel inte godkända för behandling av depression eller ångest hos barn och ungdomar. Då en ung individ ändå behandlas med exempelvis SSRI rekommenderas omsorgsfull uppföljning med fokus på självmords- och självskadande beteende samt aggressivitet, speciellt i början av behandlingen.

Källa: Emea, European agency for the evaluation of medicinal products.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida