Unga flickors hälsa i fokus

7 oktober 2002

Sverige och Botswana är de två länder som inleder ett treårigt globalt forskningsprojekt vars syfte är att förbättra hälsan hos världens unga flickor. Projektet är ett initiativ av ICN (den internationella sjuksköterskeorganisationen). Vårdförbundets styrelse har beslutat att förbundet ska delta. Flickor i åldrarna 10 till 14 år kommer att intervjuas och delta i studier om sin livssituation. Ett av målen är att skapa ett internationellt center där kunskap om projektet kan samlas och ligga till grund för vidare studier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida