Unga vuxna behöver anpassade vårdformer

- Vi som företräder vården måste bli flexiblare, skapa en vård på de ungas villkor och ta vårt ansvar som representanter för vuxenvärlden, säger psykolog Jörn Aasmundsen i en kommentar till Socialstyrelsens lägesrapport om folkhälsan.

Barn och ungdomars hälsa utvecklas inte lika positivt som de vuxnas konstaterar Socialstyrelsen i den lägesrapport som i dag lämnades till regeringen. Alkoholkonsumtionen som har slutat öka bland de vuxna fortsätter att öka bland de unga.

Tre gånger fler unga kvinnor och två gånger fler unga män vårdades för alkoholförgiftning det senaste decenniet jämfört med tidigare och under 2003 och 2004 har antalet som behövde vård fortsatt att stiga.

Självmorden minskar totalt sett men bland yngre män och kvinnor sker det en viss ökning. Självmordsförsök som kräver sjukhusvård har ökat bland kvinnor i åldern 15-24. Rökarna fortsätter att minska i antal, men de regionala variationerna är stora. I norra Sverige röker 3,4 procent av de unga männen, mot 30 procent av de ensamstående småbarnsmammorna. I genomsnitt rökte 15 procent av männen och 17 procent av kvinnorna 2004.

Efterlyser vuxenengagemang

Andelen barn och ungdomar som är överviktiga ökar och mindre  studier runt om i landet visar att barn och ungdomar känner mer oro och oftare har sömnproblem än tidigare.

-En stor del av de här tecknen på ohälsa bland de unga bottnar i brist på bekräftelse och uppmärksamhet från de vuxna. Väldigt många unga saknar tillgång till vuxnas engagemang och får leva sitt liv på ett sätt som de inte borde. Vi vuxna, både behandlare och föräldrar, har ett ansvar för att inte lämna unga vind för våg.

Det säger Jörn Aasmundsen, psykolog och samordnare för vården av unga vuxna vid psykiatrisk klinik på Södra Älvsborgs sjukhus.

Vill se konkret samarbete

Han tycker att det är de unga som ska styra var och när de söker hjälp, inte vården, och han vill ha bort 18-årsgränsen då de unga ska gå över från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin.

-Den är förödande och bara till för organisationen, inte för de unga. Att bli vuxen är en process över tid.

Jörn Aasmundsen efterlyser bättre kunskaper om åldersrelaterad problematik och varför psykisk ohälsa och stigmatisering hos unga ökar.

-Vi måste utveckla nya vårdformer och omvårdnad som är specifikt anpassade för de unga vuxna. Alla instanser måste samarbeta, gemensamt och konkret, för att förebygga utanförskap bland unga vuxna, säger han. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida