Ungdomars psykiska hälsa allt sämre

Den psykiska hälsan bland ungdomar har försämrats avsevärt de senaste 10 till 20 åren. Skolsköterskorna pekas ut som viktiga för att bryta utvecklingen.

1 september 2006

Att ungdomars hälsa har försämrats framgår bland annat av Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden. Där angav till exempel 9 procent av kvinnorna i åldrarna 16 till 24 år 1989 att de hade besvär av ängslan, oro och ångest. Sex år senare var den siffran 30 procent.

Enligt en statlig utredning finns det två tydliga orsaker till ohälsan. Dels att arbetsmarknaden för ungdomar drastiskt har försämrats, dels att det ställs allt större krav på ungdomar för att de ska klara den omställning som globaliseringen innebär, inte minst när det gäller utbildning.

Utredaren Sven Bremberg anser att skolhälsovården har en nyckelroll i arbetet med att förbättra hälsan, inte minst skolsköterskorna.

– De utför redan i dag viktiga arbetsuppgifter, men om de skulle få möjlighet till utbildning och stöd skulle de kunna göra mycket mer, säger han.

Bland de åtgärder som utredningen föreslår finns skapandet av ett pedagogikens sbu för att bland annat ta fram systematiska kunskapsöversikter dit enskilda skolor kan vända sig med frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida