Ungdomspsykologi

13 maj 2002

Författare Ann Erling & Philip Hwang (red)
Titel Ungdomspsykologi. Utveckling och livsvillkor
215 sidor
Förlag Natur och Kultur 2001
Cirkapris 355 kronor
ISBN 91-27-08476-0

Ett samspel av instabila och otrygga relationer under uppväxten, personlighet och psykisk mognad samt ärftliga sårbarhetsfaktorer kan göra att en ung människa börjar missbruka. I denna bok om ungdomars utveckling och livsvillkor diskuteras både den normala utvecklingen, fysiskt, psykiskt och socialt, och några av de svårigheter ungdomar kan råka ut för, som mobbning, ätstörningar och missbruk. Att ungdomars villkor ser olika ut och att dessa påverkar tonåringen i sin utveckling till vuxen människa är lätt att konstatera. Författarna, de flesta forskare i psykologi, har belyst några betydelsefulla faktorer, bland andra dyslexi och etnicitet, både utifrån vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida