Uppdrag: Stötta cheferna

Uppdrag: Stötta cheferna
Chefer i vården behöver mer stöd. Illustration: Getty images

Den sista april ska Vårdanalys lämna in ett underlag till regeringen om hur vårdens ledarskap kan stärkas.

5 februari 2019

Det ställs höga krav på chefer inom hälso- och sjukvård. I rapporten Visa vägen i vården, som myndigheten Vårdanalys publicerade 2017, konstateras att cheferna verkar i en komplex miljö med många och ibland motstridiga intressen från politiker, förvaltning, professioner och patienter. ?

Rapporten lyfte fram fem utvecklingsområden för att stärka cheferna (se faktaruta).?

Hösten 2018 fick myndigheten regeringens uppdrag att ta fram ett underlag till ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården, baserat på rapporten.

?— Vi behöver ge mer stöd till chefer i vården. Genom ett nationellt ledarskapsprogram kan vi se till att arbetsmiljön i vården blir bättre. Det ökar tryggheten för oss alla, sa socialminister Annika Strandhäll när nyheten om uppdraget presenterades.?

Vårdanalys ska bland annat belysa dagens utbud av ledarskapsutbildningar — både vid universitet och i landsting och regioner. Vad lär grund­utbildningarna ut om ledarskap? Behövs mer kunskapsunderlag för att utforma ledarskapsutbildningar???

Projektdirektören, Hanna Sjöberg, säger att tanken är att ta rapporten från 2017 ett steg vidare.

?— I arbetet tittar vi på vilken typ av stöd huvudmännen kan behöva från nationellt håll och vad de kan göra tillsammans för att stärka ledarskapet — snarare än att ta fram en nationell ledarskapsutbildning för alla chefer i vården.?

Den sista april ska underlaget lämnas till regeringen.

5 punkter som ska stötta cheferna:

?1. Stärkta förutsättningar för ett verksamhetsnära och patient­centrerat ledarskap.

?2. Ökad attraktivitet för chefsskap.?

3. Stärkt förmåga att leda i komplexitet, förändring och förbättring.?

4. Strategisk och kunskapsbaserad ledarskapsutveckling.?

5. Sammanhängande regional och nationell styrning för att möta de gemensamma utmaningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida