Upphandlingar av privatvård satt under lupp

Vi vet inte vad vi får för pengarna. Så kan budskapet i två nya rapporter om offentliga upphandlingar sammanfattas. Och i Stockholm rasar fackförbunden mot upphandlingen av akutvården på S:t Görans sjukhus.

21 november 2011

I oktober släppte Studieförbundet för näringsliv och samhälle forskarantologin Konkurrensens konsekvenser: Vad händer med svensk välfärd?. Där framfördes kritik mot att kunskap om effekterna av konkurrensen i den svenska välfärdssektorn lyser med sin frånvaro.

Nu ifrågasätts kunskaperna om följderna av de offentliga upphandlingarna i ytterligare ytterligare två rapporter, en från regeringen och en från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

SKL och regeringen

Dels är det Anders Wijkman som i ett delbetänkande till Upphandlingsutredningen pekar på stora brister, bland annat i uppföljningen av upphandlingarna och att regelverket är krångligt, stelbent och brister i tydlighet.

 SKL, Sveriges kommuner och landsting,  pekar i forskningsöversikten Erfarenheter av konkurrensutsättning på att det inte finns några belägg för att konkurrensen lett till att verksamheter utvecklats i termer av ”vad som erbjuds eller vilken kvalitet som tillhandahålls”. Konkurrensen har främst resulterat i prispress.

Facklig oro på S:t Görans

PÅ DN debatt gick i häromdagen de fackliga organisationerna på privatdrivna S:t Görans sjukhus – Vårdförbundet, Kommunal, Saco och Vision – på S:t Görans sjukhus till attack mot Stockholms läns landsting just för att landstinget koncentrerar sig på pris när akutvården på sjukhuset ska upphandlas på nytt, med risk för att vårdens kvalitet blir en sekundär fråga. Eller enklare uttryckt – det de fackliga organisationerna oroar sig för är att personalen kommer att få slita ut sig med ökad sjukfrånvaro och försämrad patientsäkerhet som följd.

 – Vi kommenterar inte den här typen av inlägg eftersom det kan påverka en pågående upphandling negativt, men så fort den är klar kommer vi att svara på kritiken. Annars kan man också begära att få ut upphandlingsunderlaget och dra sina egna slutsatser om vilka krav vi ställer på kvalitet, säger Anders Nettelbladt, projektledare för upphandlingen av akutvården på S:t Görans sjukhus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida