Upphävd tarmcirkulation

10 januari 2005

Två dagar efter operationen upptäcktes det att cirkulationen i tarmarna var störd. Mannen hade fått bukhinneinflammation och avled dagen därpå.

Det var vid en ultraljudsundersökning hösten 2002 som gallsten upptäcktes och efter nyår opererades 69-åringen.

En st-läkare inledde operationen laparoskopiskt med den patientansvariga läkaren som assistent. Då tekniska svårigheter gjorde att man tvingades öppna buken tog han över operationen.

Gallblåsan togs bort och gallgången röntgades. Postoperativt tillstötte en blödning och 69-åringen reopererades samma kväll.

Två dagar senare blev mannen plötsligt sämre. Han opererades därför på nytt och en bukhinneinflammation upptäcktes som utgick från ett cirkulationsstört tarmpaket. Operationsområdet såg bra ut men förändringarna var så utbredda att mannens tillstånd inte gick att behandla kirurgiskt. Han avled nästa dag.

Mannens dotter anmälde de läkare och sjuksköterskor som hade varit inblandade i pappans vård till Ansvarsnämnden.

Ansvarsnämnden skriver i sin bedömning att händelseutvecklingen var mycket ovanlig och oförutsägbar. Patienten avled för att cirkulationen i tarmarna hade upphört. Det är ett svårbehandlat tillstånd där debutsymtomen kan vara mycket svårtolkade och omöjliga att skilja från andra symtom som en nyopererad patient har.

Att 69-åringen drabbades av perifera tarmblodproppar kan höra ihop med de tecken på leukemi som sågs vid obduktionen, skriver nämnden. Det var inte fel att operera patienten och inte heller att reoperera på kvällen. Båda ingreppen genomfördes korrekt, anser nämnden.

Nämnden konstaterar att bemötande bara kan prövas om det har en direkt inverkan på patientsäkerheten. Ingenting talar för att det hade det varför anmälan mot iva-sjuksköterskorna inte prövas. Anmälaren överklagade beslutet till länsrätten som dock gick på Ansvarsnämndens linje. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1811/03:a1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida