Uppsägning avgörs i Arbetsdomstolen

3 september 2001

Arbetsdomstolen får nu avgöra om landstinget i Västmanland hade rätt att säga upp en sjuksköterska på grund av personliga skäl. Sjuksköterskan hade varit sjukskriven under långa perioder och när hon åter kom i tjänst blev arbetsgivaren missnöjd med hur hon skötte sina arbetsuppgifter. Hon avstängdes först med lön och sades ungefär en månad senare upp med motiveringen »personliga skäl«. Vårdförbundet anser att uppsägningen är felaktig och har försökt få den återtagen både i lokala och centrala förhandlingar, men utan framgång. Förbundet har därför anmält ärendet till Arbetsdomstolen och kräver att uppsägningen ska ogiltigförklaras samt att sjuksköterskan ska få 100 000 kronor i skadestånd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida