Uppsala bildar organisation för pensionärer

10 juni 2003

En ny pensionärsorganisation håller på att bildas inom Vårdförbundet i Uppsala. Sjuksköterskan på Akademiska sjukhuset, Jill Margit Ackelid, har på avdelnings-
styrelsens uppdrag utrett frågan sedan i höstas.
? Vi har bland annat haft ute en intresseförfrågan till våra pensionärsmedlemmar, berättar Jill Margit Ackelid.
Det första mötet kommer att hållas i Uppsala i slutet av september. Syftet med organisationen är att tillvarata pensionärernas speciella önskemål.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida