Uppsala testar för kemikalier i blodet

Under våren ska Uppsalas landsting testa blodet på några tjänstemän och politiker för att se vilka kemikalier som finns där. Beroende på vad proverna visar kan det sedan bli krav på ekologiska textilier vid upphandling.

1 december 2006

Miljöchefen Lasse Andersson skulle gärna vilja satsa på ekologiska textilier i personalens kläder.

– Vi vet inte hur mycket av allergier och andra besvär som kan bero på de kemikalier vi ständigt utsätts för, inte minst genom de kläder vi bär mot huden varje dag, säger han.

Kravet på ekologiska textilier kan komma med vid nästa upphandling, men först ska blodtesterna analyseras. Främst letar man efter bromerade flamskyddsmedel som är vanligt i offentliga textilier i gardiner och på möbler.

Uppsalas landsting, ett av de första i Sverige som har miljöcertifierat alla delar av sin verksamhet, ville egentligen ha med miljökraven i tidigare upphandlingar. Men Lasse Andersson konstaterar att de var för tidigt ute.

– Det finns inget företag som tvättar och tillhandahåller ekologiska kläder av den omfattning som vi behöver.

Landstinget äger inga kläder utan tvättföretag »hyr ut« kläderna och sköter tvätten av dem.

Motivet för att satsa på ekologiska textilier är att bomull är den gröda som behandlas med mest kemikalier under odling och tillverkning.

– Även om det är svårt att kontrollera hur mycket som finns kvar i textilierna när vi använder dem tycker jag att det är bra att gå efter försiktighetsprincipen, säger Lasse Andersson.

För de för tidigt födda barnen tycker han att det kändes självklart att satsa på ekologiska textilier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida