Uppsala utbildar om doktoranders karriärhinder

1 februari 2008

Den 11 mars 2008 hålls konferensen Doktorand -08 i Uppsala. Konferensen syftar till mångfald, bra arbetsmiljö och jämlika karriärvägar oavsett kön i akademin.
Bland talarna återfinns bland andra HomO Hans Ytterberg. Bakgrunden till konferensen är att få kvinnor når upp till toppen i den akademiska
organisationen, trots att könsfördelningen bland dem som går forskarutbildningen är relativt jämn. Konferensen kostar 1 000 kronor för dem som inte tillhör Uppsala universitet. Anmälan senast 26/2.
www.doktorand08.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida