Uppskattning ger ork efter 65

3 februari 2006

Intervjuer med anställda inom sjukvården visar att de som upplever sitt arbete som meningsfullt både vill och orkar arbeta efter 65 års ålder. Viktigt för motivationen är att de känner sig uppskattade och får möjlighet att använda sin yrkesskicklighet. Gruppen som varken vill eller kan fortsätta efter 65 upplever arbetet som påfrestande och har varit med om stora omorganisationer. Gruppen som kan, men inte vill fortsätta, saknar stimulans och känner sig inte uppskattade. Studien heter: Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre?
www.arbetslivsinstitutet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida