Uppslagsböcker

20 maj 1997

Författare Jan Molander
Titel Bidragsboken
302 sidor   
Förlag Informationsförlaget 1997.          
Cirkapris 192 kronor
ISBN 91-7736-413-9

Ny för året är Bidragsboken. Författaren, juristen Jan Molander, har letat rätt på sammanlagt 157 bidrag som ”står till medborgarnas förfogande”. En hel del av dem som finns på det sociala området finns för övrigt också beskrivna i Folksam Vår trygghet. Och det är givetvis inte så att vem som helst kan tillgodogöra sig alla de 157 bidragen – målgruppen för krigsskadeersättning till sjömän torde vara rätt begränsad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida