Utan idéer stannar utvecklingen upp

- Kvinnor har lika mycket idéer som männen, men de når inte ut. Män har lättare att få stöd för sitt arbete, det ser man i antalet patent. Männen står i dag för 90 procent av alla patent, säger projektledaren Margareta Cederfelt.

Det innebär, säger hon, att det inte kommer fram tillräckligt många nya uppfinningar inom vården eftersom den är så kvinnodominerad.

– Det är därför som projektet har startats. Om vi inte har kanaler för nya idéer innebär det att utvecklingen inom vården stannar upp och det leder både till sämre vård och sämre arbetsmiljö.

Syftet är inte bara att hjälpa kvinnliga anställda att utveckla idéer utan också att stödja dem så att de kan nå ut på marknaden. Därför samarbetar sjukhuset med Svenska uppfinnareföreningen, statliga Nutek och Europeiska socialfonden inom eu.

– Kvinnor är inte vana att tänka i de här banorna och har ofta svårt att tala i egen sak, säger Margareta Cederfelt.

Varför är det så?

– Av tradition. Vi som arbetar inom vården sätter patienten i centrum. Utvecklingsmöjligheter ser vi genom forskning, men glömmer att utrustningen har betydelse för utvecklingen och att vi själva kan påverka den.

Sedan, säger Margareta Cederfelt, finns det hos många en tro på att en uppfinning handlar om något högteknologiskt avancerat.

– Det ger status att befinna sig i teknikens framkant, men man tänker inte på att en uppfinning kan vara en liten, enkel sak som påverkar verksamheten positivt, säger hon.

Vad tjänar sjukhuset på projektet?

– Vi vill stödja idéer som utvecklar patientvården och förbättrar arbetsmiljön. Samtidigt ser vi det som en god personalpolitik. De anställda känner att de blir sedda av arbetsgivaren i och med att deras idéer och tankar tas på allvar.

Har det inte varit så tidigare?

– Naturligtvis har det varit så, men det har inte funnits någon organiserad verksamhet. Därför vet ingen hur många anställda som utvecklat produkter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida