Fackligt

”Utan skyddsutrustning – ingen vård”

”Utan skyddsutrustning – ingen vård”
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro menar att vårdpersonalens säkerhet är prio ett nu. Bild: Ulf Huett

Sineva Ribeiro riktar uppmaningen mot regioner och regering. Hon menar att om arbetsgivarna låter de som jobbar i de livsviktiga yrkena bli smittade — då kan ingen få vård i slutänden.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro sitter i möte med förbundsstyrelsen och coronaviruset dominerar diskussionen. De hör mycket oro från medlemmarna, framför allt om huruvida de måste jobba även om skyddsutrustningen tar slut på just deras arbetsplats.

– Då säger jag: utan skyddsutrustning – ingen vård. Det är ändå precis vad det blir om personalen pressas till att arbeta utan skydd. Då insjuknar de och vi får ingen vård.

Arbetsmiljölagstiftningen gäller

Hon menar att det måste vara prio nummer ett för regeringen och regionerna, och menar att det är deras ansvar att ordna fram rätt skydd och material så att vårdpersonalen kan göra sitt jobb.

– Den här situationen är inget undantag i den svenska arbetsmiljölagstiftningen. Svenska lagar är inte satta på vänt. Det är smittskyddsorganisationen på regionerna som är ansvariga. Det är de i personalen som faktiskt vårdar de som är sjuka i covid-19 nu eller misstänks vara det som ska ha skyddsutrustningen. Det är inget som varje enhetschef ska bestämma, utan det måste samordnas.

Önskar tät samverkan

Hon vill se en tät partssamverkan mellan facket och arbetsgivarna.

– Vi behöver ha arbetsmiljöråd och skyddsronder regelbundet. Våra medlemmar är oroliga, och de bär vården. De kommer finnas där och ställa upp, men blir de sjuka så har vi ingen vård.

Även bland Vårdförbundets medlemmar finns de som ingår i riskgrupper. De kan ha olika sjukdomar, men ändå jobba.

– Jag svarade just en höggravid medlem som arbetar med en person som har fått covid-19. Det som sägs är att det inte rapporterats om en ökad risk för gravida. Men då menar jag att det finns för lite forskning än för att kunna avgöra det. För de medlemmar som ingår i riskgrupper, eller har någon anhörig hemma som gör det, måste arbetsgivarna se över om de kan omplaceras tillfälligt.

Bristen på iva-sjuksköterskor

Vårdförbundets styrelse har möten varje vecka med arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner. Sineva Ribeiro har också haft samtal med socialminister Lena Hallengren. Sedan några dagar sköts kommunikationen via Skype.

Vårdförbundet får också mycket frågor om bristen på iva-sjuksköterskor.

– Det har varit brist på iva-sjuksköterskor i tio år och vi har påtalat det gång efter gång. Vi kan inte låta regionerna hantera kompetensbristen längre. Det är ohållbart. Iva-sjuksköterskorna fortsätter att minska årligen.

Det finns en diskussion om omflyttning av personal, framför allt iva-sjuksköterskor, till de regioner som har störst behov av att kunna öppna fler intensivvårdsplatser.

Skört att flytta iva-sjuksköterskor

Utifrån hur vårdsituationen utvecklats i andra länder behöver Sverige nu utöka antalet iva-platser. I dag, onsdag, blev det klart att Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna det och se till att fler platser går att öppna.

Sineva Ribeiro vill se en planering och organisation av hur det ska göras. Hon tror att det kommer vara för skört att flytta iva-sjuksköterskor mellan regionerna.

– I vissa regioner finns bara 3–6 iva-platser och de måste gå att hålla öppna. Vi har inte skrivit på krisavtalet, där det ingår att kunna förflytta personal. Men vi kommer att möta upp lokalt och förhandla om avsteg.

”Just nu finns skattemedel”

Sineva Ribeiro sitter själv i dag och arbetar i hemmet i Göteborg och konstaterar att Västra Götalandsregionen ligger 1,5 vecka efter Stockholm vad gäller smittspridning och behov av vårdplatser, medan Norrbotten ligger 3 veckor efter.

– Nu gäller det att inventera vilka iva-sjuksköterskor som inte arbetar i vården i dag. De kommer ställa upp, alla erbjuder sig, men då ska de värderas också. Det är dags att ge lön och villkor för våra livsviktiga yrken. Just nu finns skattemedel för att rädda alla möjliga verksamheter, då finns det åt de som ska rädda liv också. Det fanns det inte när vi förhandlade om löneavtalet förra året.

I exempelvis Stockholm finns planer på att ge anestesisjuksköterskor snabbutbildning för att tillfälligt kunna arbeta som iva-sjuksköterskor. Sineva Ribeiro är tveksam till om ens det kommer att räcka.

Redan hård arbetsbelastning

Hon känner oro för Vårdförbundets medlemmars arbetsbelastning och hälsa.

– Det har varit en otroligt ansträngd höst. Våra grupper arbetar redan hårt och redan nu hör vi talas om att semestrarna kan bli indragna. Det håller inte, för då kommer vi få långtidssjukskrivningar och unga som inte vågar söka sig till vårdyrken.

Hon kan också se hur små förbättringar för vårdpersonalen skulle hjälpa mycket nu direkt.

– Låt personalen parkera gratis, och även på besöksparkeringarna. Nu är det ju ändå besöksförbud. Personalen ska inte behöva leta parkeringsplats en timme. Lös det här så kan kolleger samåka också om det blir indragningar i kollektivtrafiken.

Inget arbete för förkylda nu

Sineva Ribeiro blir märkbart irriterad över att en region uppmanat sjukvårdspersonal att arbeta även om de känner sig förkylda.

– Våra medlemmar ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som är att stanna hemma vid symtom på sjukdom, oavsett vilken. Självklart ska vi inte smitta kolleger och patienter, för att lösa situationen för dagen i vården, säger hon.

Många i samhället tror att det är en tidsfråga innan Sverige följer andra länder och stänger grundskolor och förskolor.

– Jag har fört fram till socialministern att om det blir så måste kommunerna ansvara för att våra medlemmar kan lämna sina barn på ett säkert ställe. Vi har många ensamstående föräldrar i våra yrken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida