Utanförskap

Utanförskap

Vuxna människor med ?funktionsnedsättningar. ?En kunskapsöversikt?Ulrika Hallberg ?& Lillemor R-M Hallberg?Studentlitteratur 2015?www.studentlitteratur.se

7 september 2016

28-årige ?Anders har en autismdiagnos och bor fortfarande hemma hos föräldrarna. Han har inget arbete eller socialt umgänge och är nöjd med att ägna dagarna åt att sova, äta och spela dataspel. Hans föräldrar är inte lika nöjda, utan oroar sig för sin son. Ett problem är att Anders är för ”frisk” för att erbjudas daglig verksamhet och gruppboende, och för ”sjuk” för att klara sig själv i eget boende.?

Det finns gott om forskning om barn och tonåringar med funktionsnedsättningar, men nästan ingen alls om hur deras liv ser ut som vuxna. Klart är att gruppen är överrepresenterad när det gäller depressioner och missbruksproblematik. Särskilt kvinnorna riskerar att utsättas för sexuella övergrepp.?

Boken vill belysa livssituationen för vuxna med olika typer av funktionsnedsättning och deras anhöriga. Den är baserad på den forskning som trots allt finns på området

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida