Utbildar sig i Finland

Utbildar sig i Finland
Mari Huhtanen har redan en egen blodtrycksmottagning. Här får Annika Jatko sitt blodtryck mätt.

När specialistsjuksköterskan Mari Huhtanen ville arbeta mer självständigt fann chefen en utbildning i Finland, som ligger lite före.

4 februari 2015

På Övertorneå hälsocentral är det öppet på kvällar och nätter och sjuksköterskorna får göra egna bedömningar på jourtid vare sig de vill eller inte. Läkarna är lika få som höghusen.

När verksamhetschefen tog initiativ till att höja två av sjuksköterskorna ytterligare en nivå, till avancerade kliniska sjuksköterskor, nappade Mari Huhtanen direkt. Hon är sedan tidigare ambulanssjuksköterska och van vid att använda sin kliniska blick.??

— Varannan natt har vi ingen jour här utan bara en på finska sidan. Nu får jag formell kompetens och uppskattning för uppgifter jag redan gör, som att triagera och prioritera. Jag kommer att fortsätta se människan som en helhet, men ha djupare kunskaper i omvårdnad och medicin. Det leder till mer personcentrerad vård, säger Mari Huhtanen.

?Hon läser på halvtid under tre år, med bibehållen lön. Kursen ger 90 högskolepoäng och en mastertitel med inrikting mot geriatrisk och gerontologisk omvårdnad.

??Verksamhetschefen Elisabeth Eero saknar en nationell strategi för den här högre nivån av sjuksköterskespecialisering, och har nu fått ansvar i Norrbottens landsting att driva på i frågan. Hon försäkrar också att Mari Huhtanen och kollegan kommer att få lön för mödan med ”flera tusenlappar i månaden”.?

Då Sverige endast börjat nosa på den nya kompetensnivån har Finland kommit längre i satsningen på självständiga nurse practitioners och flera av lärarna och de kliniska handledarna är sjuksköterskor. ??

Länk till utbildningen: ?http://korta.nu/utbfinland

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida