Utbildas i kvalitetssäkring

9 mars 1998

STOCKHOLM. Landstinget i Stockholm ska bekosta utbildning i kvalitetssäkring enligt QUL-metoden för 50 företrädare i de olika facken. De får därmed samma utbildning som chefer fått tidigare. Tanken är att de fackliga företrädarna kunskapsmässigt ska stå på samma nivå som cheferna när kvalitetssäkringsarbetet inleds, för att resultatet ska bli så bra som möjligt

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida