Utbildning

6 april 1998

Författare Iris Erlöv, Kerstin Petersson.
Titel Från kall till akademi
– ideologiska förändringar i sjuksköterskeutbildningen under 1900-talet.
141 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris: 216 kronor.
ISBN 91-44-48621-9.

En ny treårig utbildning till sjuksköterska gäller sedan hösten 1993. Den är resultatet av den femte stora reformen för sjuksköterskeutbildningen. Från att ha varit en rent yrkesinriktad utbildning håller utbildningen till sjuksköterska nu på att bli mer akademisk och komma i nivå med andra högskoleutbildningar. Vårdlärartjänsterna har bytts ut mot adjunkts- och lektorstjänster. Boken beskriver de stora förändringar som genomförts sedan den första sjuksköterskeutbildningen startade i Sverige på 1880-talet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida