Utbildning kombineras med arbete

10 maj 1999

ÖSTERGÖTLAND. Rapporter från nyanställda på lasarettet i Motala om att de sattes på arbetsuppgifter de ännu inte klarade av, Vårdförbundets upprepade önskemål om någon sorts AT-tjänstgöring för nyanställda och arbetsgivarens behov av att säkerställa den framtida rekryteringen är bakgrunden till bildandet av det som kallas Resurscentrum: ett 40-tal både nya och litet äldre sjuksköterskor som tidigare haft tidsbegränsade vikariat men nu fått tillsvidareanställning. De 40 får i Resurscentrum utbildning i olika block, beroende på vilken specialitet de är intresserade av. Samtidigt går de in på längre vikariat på klinikerna, till exempel vid graviditetsledigheter. För varje utbildningsblock de genomför (de kan delta i flera utbildningar) får de en lönehöjning utöver vad som kommer genom de ordi

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida