Utbildning krävs för handledare i Danmark

Utbildning krävs för handledare i Danmark
Anne Vagner Christensen jobbar heltid som vice ordförande för Danmarks sjuksköterskestudenters organisation. Foto: Jenny Kallin

I Danmark måste arbetsplatser som tar emot sjuksköterskestudenter på praktik ha minst en ansvarig handledare — med minst sex veckors hand­ledar­utbildning. Så är det inte i Sverige.

9 april 2019

Svenska studenter ute på verksamhetsförlagd utbildning, vfu, som handleds av sjuksköterskor, biomedicinska anlytiker eller röntgensjuksköterskor med handledarutbildning är mer nöjda med sin praktik än andra. Det visar Vårdförbundet students vfu-enkät år efter år.

Men det är ovanligt att få en utbildad handledare. På många arbetsplatser handleder till och med nyutbildade som själva inte hunnit landa i sin yrkesroll.

Det här är bakgrunden till att Vårdförbundet bestämt sig för att driva frågan om krav på handledarutbildning. På uppmaning av Vårdförbundets studentorganisation beslutade kongressen förra våren att förbundet från och med nu ska kämpa för att arbetsgivare som inte prioriterar handledarutbildning för sina anställda inte heller bör ta emot studenter.

I Danmark är detta redan ett krav, berättar Anne Vagner Christensen, vice ordförande för sjuksköterskestudenternas nationella sammanslutning i Danmark, på besök i Sverige. Så här fungerar kravet på handledarutbildning i Danmark:

  • Varje arbetsplats som tar emot studenter ska ha minst en ansvarig handledare med minst sex veckors handledarutbildning.
  • Handledaren ska samordna utbildningens teoretiska och praktiska delar, så att studenterna får träna på rätt saker. Genom regelbunden kommunikation med utbildningens ansvariga får handledaren koll på vad som händer i skolan.
  • Den utbildade handledaren har också ansvar för att godkänna, eller underkänna, studenter.
  • I vardagen kan uppgiften att handleda studenter delegeras till kolleger utan handledarutbildning, men då är det den utbildade och ansvariga handledarens uppgift att se till att kollegerna vet vad de ska göra, berättar Anne Vagner Christensen.

— Det här systemet är verkligen bra och en förutsättning för att få ihop teori och praktik, vilket är jätteviktigt, säger hon.

Men även i Danmark finns problem med den verksamhetsförlagda utbildningen, som svenska studenter känner igen. På grund av personalbrist och stress händer det allt oftare att ansvariga handledare får ont om tid till sitt handledaruppdrag, vilket går ut över kommunikationen med lärosätena och i nästa steg kvaliteten på vfu:n.

Studenter kan uppleva att de blir bortprioriterade och att de inte hinner träna på allt de skulle behöva träna på, berättar Anne Vagner Christensen.

— Många vittnar om att de lär sig springa fort i stället för att göra ”nursing” med hög kvalitet. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida