Utbildning. Mager satsning på specialistsjuksköterskor

Andelen specialistsjuksköterskor fortsätter minska med den utbildningssatsning regeringen presenterat i höstbudgeten, förutspår Socialstyrelsen.

5 oktober 2011

Bara 100 platser Landstingen ”skriker efter fler sjuksköterskor”, enligt utbildningsminister Jan Björklund som utlovar 800 nya utbildningsplatser, men bara 100 är för specialistutbildningar. Han hänvisar till rapporter från Högskoleverket och Socialstyrelsen som varnar för att efterfrågan på sjuksköterskor kan öka mer än tillgången fram till 2025. Men rapporterna visar att det framför allt är specialist­sjuksköterskor landstingen skriker efter — och det redan i dag.

— Den här ekvationen borde leda till en trygg tillgång på sjuksköterskor fram till 2025, men andelen specialistsjuksköterskor fortsätter att minska, säger utredare Hans Schwartz på Socialstyrelsen.?

Regeringen skjuter inte till några pengar. De nya platserna ska skapas genom omfördelning inom högskolorna.?

Några pengar till betald specialistutbildning finns inte heller med i budgeten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida