UTBILDNING. Risk förförsämringar inom EU

Det finns en överhängande risk för att kraven sänks på sjuksköterskeutbildningen i olika EU-länder, anser den europeiska sjuksköterskeorganisationen.?

29 oktober 2009

European federation of nurses, efn, befarar att kraven på sjuksköterskeutbildningarna kan komma att sänkas. ?

Anledningen är den fria rörligheten inom eu och det direktiv (nummer 36) som garanterar alla med sjuksköterske- och barnmorskeutbildning i eu-länderna att fritt utöva sitt yrke inom hela unionen.??

Nu finns det de som vill öppna direktivet så att det blir möjligt att få in förändringar. Syftet är att höja kvaliteten på utbildningarna. ?

Men risken är att en sådan process i stället leder till sänkta krav; något som efn motsätter sig.?Generalsekreteraren i efn, Paul de Raeves, säger att han har en känsla av att jobben inom hälsosektorn är på väg att nedgraderas inom eu.

När efn:s generalförsamling möttes i Stockholm i början av oktober diskuterades också forskningsfrågor.?

– »Nursing« finns inte som ett eget forskningsområde i många länder i Europa. Nu behöver efn ta fram ett eget ställningstagande, för att använda i påverkansarbetet gente­mot eu-institutioner och regeringar i eu-länderna, inte minst för att få fram resurser till forskningen, säger Eva Szutkowska, internationell sekreterare på Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida