Utbildning river revirgränser

2 november 1998

VÄRMLAND. Drygt 20 läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och socionomer deltar i en ny 20 poäng lång smärtutbildning vid Hälsovårdshögskolan i Karlstad. Utbildningen innehåller dels analys och behandling av smärta, dels hur man arbetar och samarbetar i grupp med sina respektive kunskaper. På det sättet vill man bryta revirgränser och få en större koncentration på patienten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida