Utbildningar för sjuksköterskor inom gastroenterologi

4 februari 2002

Omvårdnad, diagnos och behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom, 10 poäng, Göteborgs universitet.

Fördjupningskurs för sjuksköterskor i gastroenterologisk omvårdnad, diagnostik och behandling, 40 poäng, Karolinska institutet i Stockholm

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida