Utbildningar försvinner i Linköping

8 november 2004

Hälsouniversitetet i Linköping lägger ner tre utbildningar. Skälet till nedläggningen är universitetets dåliga ekonomi. Genom att ta bort tre program minskar man kostnaderna med 5-10 miljoner kronor. Antalet studenter minskar med 10 procent.

www.liu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida