Utbildningsavdelning öppnad

7 juni 1999

BLEKINGE. Alla som går sista terminen på juksköterskeutbildningen i Blekinge kommer att få sin tioveckorspraktik på den nya utbildningsavdelningen, med sex specialanställda sjuksköterskor, som invigdes i mitten av maj på Blekingesjukhuset och ska drivas i projektform 40 veckor per år i två år. Avdelningen kommer att arbeta i treskift, med en sjuksköterska och tre studerande i varje skift och med plats för 8–10 kirurgi- och medicinpatienter. Landstinget har öppnat avdelningen för att de studerande ska få bättre praktisk erfarenhet under utbildningen, eftersom det är svårt att få den i dagens pressade situation i den vanliga verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida