Utbildningssatsning ska lösa personalkris i vården

I dag saknar 40 procent av dem som arbetar i kommunernas vård och omsorg rätt utbildning för sitt arbete. Och det blir inte bättre. Om inget görs kommer det om tio år att saknas 200 000 personer med gymnasial vårdutbildning i Sverige.

15 juni 2004

Det framgår av den rapport, Investera nu!, som i dag har lagts fram av de tio statliga myndigheter som fått regeringens uppdrag att utarbeta en handlingsplan för kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Socialstyrelsen har haft huvudansvaret för arbetet med handlingsplanen.

Det viktigaste uppdraget är alltså att se till att det finns tillräckligt många verksamma inom den kommunala vården och omsorgen, och att de har rätt utbildning. I Investera nu! sätter man upp tio mål och definierar tio så kallade åtgärdsområden. Bland målen finns ? förutom alltså att öka antalet kvalificerade medarbetare ? bland annat

? att underlätta för första linjens chefer genom att de ska få färre underställda

? att minska arbetsskadorna och höja den faktiska pensionsåldern

? att minska andelen timanställningar

? att öka andelen personer med invandrarbakgrund

? att öka andelen män i vården.

Omvårdnadslyft

Den tunga delen i åtgärdspaketet är ett ?omvårdnadslyft?, alltså en massiv satsning på utbildning av den personal som finns i vården och omsorgen. Man räknar med att 10 000 personer ska omfattas. Erfarenheterna hämtar man från det så kallade Kunskapslyftet.

De förslag som förs fram i handlingsplanen beräknas kosta nästan 4,7 miljarder kronor under den första femårsperioden. Men det mesta av dessa kostnader kan finansieras genom besparingar, bland annat genom minskade kostnader för deltidsarbetslösheten.

”Välkommet förslag”

? Vi välkomnar alla förslag som handlar om att höja utbildningsnivån för vårdpersonal, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall i en kommentar. Om kompetensen höjs kan vården bli bättre och förutsättningarna för teamarbete blir bättre.

Eva Fernvall konstaterar att förslagen till förbättringar i utbildningen i första hand riktar sig till personal som behöver grundläggande yrkesutbildning inom omvårdnad.

? Det finns dock också ett behov av ökade möjligheter till specialisering och vidareutbildning för sjuksköterskor. Det är bra att detta har uppmärksammats i förslaget, säger Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida