Utbrända tar nya spadtag

30 maj 2008

Kvinnor som är sjukskrivna för utbrändhet går, oftare än män, samman i nätverk där de utvecklar sina kreativa sidor. De målar, skriver, drejar och planterar.

– Jag har följt kvinnor som har fått ställföreträdande arbetskamrater i nätverk och blivit förvånad över att de var så aktiva och mådde så bra, säger etnologen Mia-Marie Hammarlin.

I sin doktorsavhandling från Lunds universitet har hon undersökt hur utbrända kvinnor framställs i ett antal stora nyhetstidningar. De pressade och lidande kvinnorna ges gott om utrymme, men att sjukskrivning kan leda till nya gemenskaper och nya kunskaper uppmärksammas knappast alls.

– I de omkring 1 000 artiklar som jag har studerat ger kvinnorna utbrändheten ett ansikte. De använder vokabulär som förminskar dem, och ord som ihålig, knäckt, slut, tom eller ledsen är vanliga, säger Mia-Marie Hammarlin.

Jämförelsen med hur män framställs visar att om de över huvud taget uttalar sig om utbrändhet så är det ofta i samband med uteblivna prestationer. Det är idrottare eller tränare som har slut på batterierna, har gått för snabbt i kurvorna eller inte förmått lägga i ytterligare en växel.

Mia-Marie Hammarlin drar slutsatsen att om kvinnorna fick mer uppmuntran att komma tillbaka till arbetslivet så skulle risken att fastna i en sjukidentitet minska.

Avhandlingen heter Att leva som utbränd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida