utbrändhet

7 juni 1999

Författare Christina Maslach, Michael P Leiter
Titel Sanningen om utbrändhet
233 sidor
Förlag Natur och Kultur 1999
Cirkapris 280 kronor
ISBN 91-27-07115-4

Utbrändhet är en successiv process av förluster, säger de två forskare på arbetslivets villkor som skrivit denna bok. Den som har blivit utbränd känner sig utsugen och förbrukad både fysiskt och psykiskt och kan varken varva ner eller återhämta sig. Att bli cynisk är ett sätt att försvara sig mot utmattning och besvikelser. En känsla av otillräcklighet får personen att tappa tilltron till den egna förmågan att göra ett bra arbete.

För att ändra på en situation i arbetslivet som gör människor utbrända krävs insatser som leder till en förändring av både arbetsmiljö och människor. Arbetsbelastningen måste vara rimlig. En möjlighet att ta självständiga beslut kan vara viktigt för de människor som utbildats att använda sitt yrkesmässiga omdöme. Att få erkänsla för sina arbetsinsatser, möjlighet att uppleva gemenskap med sina arbetskamraterna och att få mötas av respekt är betydelsefullt för alla människor. Kanske räcker det att man tar itu men något eller några av dessa områden på arbetplatsen för att arbetssituationen ska förbättras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida