Utbrändhetens symtom: trötthet och likgiltighet

När vi utsätts för långvarig stress hamnar kroppens regleringssystem på fel nivå. Det är när kroppen nötts ned av den långvariga stressen som risken för utbrändhet är stor.

7 september 1998

Nu börjar vi se en andra våg av utslagning, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Institutet för psykosocial miljömedicin, IPM.

Med det menar han att det är nu de som har fått behålla jobben börjar bli sjuka av arbetstempo och arbetsförhållanden.
Arbetarskyddsnämnden bjöd in till konferens med rubriken ”De nedbantade organisationerna – hur magra kan de bli?” och presenterade begreppet downsizing. Downsizing betyder krympning av företag eller organisationer. En krympt organisation är vad anställda inom sjukvården nu känner effekterna av.

Färre anställda, mer ansvar, högre arbetstakt och ett högre utnyttjande av personalens kompetens kan till viss del vara positivt, säger Torbjörn Åkerstedt. Men som det nu ser ut på arbetsplatserna har det gått för långt.

– Hur långt håller människan under dessa villkor? frågar han sig.

Det är väl inte det som arbetsgivarna ämnar ta reda på? I tider av arbetslöshet är det ju inte svårt att ersätta en arbetstagare med en annan. Fast å andra sidan råder ju brist på just sjuksköterskor. Men, säger Åkerstedt något tillspetsat, enligt arbetsmiljölagarna är det möjligt att låta personal arbeta ihjäl sig – om parterna är överens om det.

Risk för hjärtsjukdomar
Höga krav, litet inflytande och dåligt socialt stöd ökar vår stress, enligt Karasek-Theorell-modellen. Ett tecken på det är att höga krav och lågt inflytande har visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdomar med 50 procent. När vi är utsatta för akut stress svarar våra kroppar med att skärpa reaktionsförmågan, frigöra energi, föra syre till musklerna och dämpa smärtimpulserna. Vid långvarig stress tar bränslet slut, fett lagras i blodkärlen, blodtrycksökningar, muskelspänningar och sömnstörningar permanentas, immunsystemet försvagas och kroppens regleringssystem ställs om till ”fel nivå”.

När regleringssystemet ställs om inträffar det här: 1. Hjärnan börjar tilllåta för höga nivåer av stresshormon, vilket leder till avmagring, sömnsvårigheter och oro. 2. Hjärnan slutar att reagera med stress och börjar i stället att producera noradrenalin. 3. Hjärnan överreagerar och cellerna blir överkänsliga för till exempel kortisol. 4. Om sömnen störs minskar anabolismen ytterligare – testosteronet minskar och immunförsvaret försämras.

Tupplur på jobbet
Ett av de mest effektiva sätten att bygga upp kroppen igen heter sömn. Egentligen, säger Torbjörn Åkerstedt, borde alla arbetsgivare ha en rejäl tupplursstrategi. En kort tupplur någon gång under dagen kan kompensera nattens brist på sömn. Tyvärr är det bara flygbolagen, som ju måste sätta säkerheten framför trovärdigheten, som infört denna tabubelagda vila. Och det trots att det visat sig att mindre än fem timmars sömn per natt under ett år fördubblar vår sjuklighet.

Det är sedan den långvariga stressen nött ner kroppen som man riskerar att drabbas av utbrändhet. De klassiska symtomen är:

* trötthet
* känslomässig utmattning
* bristande engagemang
* okänslighet för andra människor
* sänkt prestationsförmåga
* brist på ork i arbetet

Symtom som påminner om dem vid depression och kronisk trötthet. Utbrändhet drabbar särskilt personal i organisationer med orealistiska mål och bristande resurser.

Byt jobb!
Sömn i all ära, men för att förebygga stress och slutligen utbrändhet behövs andra kraftåtgärder. När det gäller bantningen av företag och organisationer, den så kallade downsizingen, rekommenderar Torbjörn Åkerstedt försiktighet med nedskärningarna, en ”rightsizing”, som ett första motmedel. Vad gäller arbetsgruppen krävs möjligheter att diskutera situationen på arbetsplatsen, arbetsplatsens mål, arbetsfördelning och resursfördelning. Och för att minska risken för stress och utbrändhet hos individen krävs möjlighet till inflytande över arbetet och möjlighet att utveckla kompetensen om det skulle behövas.

Skulle inte det hjälpa har Torbjörn Åkerstedt bara ett råd: byt arbete!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida