Utlämnade PKU-prov ska kvitteras

7 februari 2005

Säkerheten är hög kring den tidsbegränsade möjligheten, till och med juni 2006, att få ut identifierade prover från PKU-biobanken. En särskild blankett ska användas när polismyndigheten vill få ut ett prov på en namngiven person. Polismannen som hämtar det får legitimera sig och skriva på att han har tagit emot provet – två små bitar av PKU-provet som har stansats ut. De lagras sedan i en sekundär biobank som polismyndigheten har inrättat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida